הקומפלקס המסחרי

קומפלקס המסחר במגדל הנשרים משתרע על שתי קומות הכניסה האחת פונה לרחוב כנפי נשרים ורחוב בקי, והשניה עם מבואת כניסה מרחוב בית הדפוס.

הכניסה לשטחי המסחר נעשית מתוך פיאצה מפוארת ורחבה הכוללת בריכת נוי, ושטחי ישיבה ובילוי.

אזור המסחר תוכנן באופן המאפשר גמישות בגודלן של החנויות ותהיינה בו חנויות החל מכ-40 מ”ר ועד ל- 2500 מ”ר.

בשטחי המסחר תקרות גבוהות (עד לכ- 6 מ’), נגישות מקסימלית הן מתוך הבניין והן מחוצה לו, אזורים תפעוליים נוחים, חזיתות גדולות וגבוהות הפונות לרחוב, ואפשרות לשטחי אחסנה נרחבים.

הבניין מתוכנן כך שימשוך קהל מבקרים רב לשטחי המסחר עצמם, ומיועד לחנויות עוגן, בתי קפה ומסעדות ברמה הגבוהה ביותר.

© 2014 - 2015 מגדל נשרים | עיצוב ובניה newave

כלל הפרטים לעיל, לרבות המידע, התמונות, ההדמיות, הריהוט וכיו”ב הינם להמחשה בלבד ואין בהם כדי לחייב את היזמים בכל דרך או אופן שהוא.
את היזמים יחייבו יחייבו הסכם חתום כדין, וכן את התשריטים, התוכניות והמפרטים שיצורפו לו. הריהוט להמחשה בלבד.